ČLENSTVÍ VE SPOLKU HOKEJ JE OK, z.s.

Hockey Goalie Clinic & Hockey Talent School, jsou unikátní programy - modely, který u nás nemají konkurenci.

Jsme nositelé několika pilířů, zaměřených na efektivitu kempu, jako jsou: důkladné video analýzy, vyhodnocení zákroků, off – ice trénink realizovaný dle potřeb brankářů, rozvoj herní inteligence u hráčů, tématické přednášky a texty pro rodiče.

Fakta mluví, ve prospěch námi zavedeného modelu. Přišli jsme s něčím novým, posunuli jsme smysl brankářských kempů dál. Zefektivnili jsme přístup ke každému brankáři, vytvořili fakticky komplexní proces. Hráčské kempy jsou zaměřeny na hokejové dovednosti, ale hlavně na detail, rozvoj herní inteligence hráče.

Evidentní je, že kempy spolku HOKEJ JE OK, z.s. mají velkou přidanou hodnotu!!

Členem spolku HOKEJ JE OK, z.s. se může stát, osoba starší 18 let, která podepíše přihlášku do spolku, zaplatí stanovení roční členský příspěvek.

Člen spolku získává na stanovený rok několik benefitů, které finančně značně převyšují členský příspěvek. Členská virtuální karta je na jméno a přijmení hráče/brankáře s členským číslem, které je identifikací člena spolku. Číslo virtuální karty se uvádí v každé přihlášce na akce organizované spolkem, které se hráč/brankář zúčastní.

Stanovená částka členského příspěvku za rok 2023 je ve výši 1500 Kč. Platba až po 1.1.2023 !

Více o benefitech pro rok 2023 na vyžádání emailem na s.rusko@seznam.cz.

Členové spolku mohou čerpat z uvedených benefitů!
  • členům spolku garantujeme cenu jednodenních akcí 1200 Kč (pro nečleny 1400 Kč)
  • dva jednodenní kempy v roce 2023 námi předem určené jsou pro členy spolku zdarma
  • o 500 Kč nižší cena vícedenních ( jarních, letních ) kempů
  • produkty HGC a HTS jako textil ( oblečení, čepice, kulichy aj. ) za nižší cenu
  • možnosti stáhnout jsi video záznam přímo na akcí, pokud záznam pořizujeme
  • přednost k obsazení volných míst na počtem omezených akcích hráčů/brankářů
  • zapůjčení dresu na kempu HGC bez poplatku (jinak 50 Kč)
  • v případě zrušení účasti na kempu z jakéhokoliv důvodu lze uplatnit 100% částky na dalším kempu, kterého se člen spolku zúčastni