Hra na malém prostoru

Hra na malém prostoru a její modifikace, značně ovlivňuje rozvoj celého spektra hokejových dovedností. Mezi herní dovednosti jednotlivce patří: bruslařské dovednosti, hra holí, kličkování, střelba atd. Stálá transmise hry nutí hráče pohotově reagovat na rychlé změny směru ve hře (vpřed, vzad, obraty, půlobraty, překládání, bogny, laterální - boční - pohyby, zastavení, starty, přechody atd). Stálé změny v bruslení pochopitelně ovlivňují rychlost reakce hráče, klamání tělem, klamání pohybem, zpomalení – zrychlení, timing, naznačení atd. Hra na malém prostoru má spontánní vliv na rozvoj a zdokonalení acyklické rychlosti provedení kličky, střelby, zakončení pod tlakem, dorážení.

Hra na malém prostoru rozvíjí herní vnímaní, herní myšlení hráče a realizaci ve hře. Na vyšší úrovni (u starších hráčů) posléze týmovou spolupráci: tvoření hry, zdvojování, přenechávání kotouče, uvolňování, taming, křížení aj. Na základě herních dovedností a herních zkušeností, psychických i fyzických schopností, je hráč schopen mnohem lépe číst hru, je schopen lepší předvídavosti, improvizace, zapojení do kombinace a kvalitnějšího zakončení.

Ve hře na malém prostoru a v jejich modifikacích: v rozích hřiště, před, za brankou, u mantinelu atd. se vše děje opakovaně tj. mnohonásobně vícekrát, než při hře na celém hřišti.
Tento model hry, má velký vliv na centrální nervové soustavy a iniciuje její intenzivní rozvoj. Díky stálým změnám má hra na malém prostoru v neposlední řadě ten význam, že je vysoce emotivní. Ve skutečnosti hra na malém prostoru u malých hokejistů simuluje opravdový hokej a připravuje mladého hráče na velký hokej.