Květnové a červnové kempy v Třinci 2019

Květen a červen už tradičně patří jednodenním hokejovým kempům HOCKEY TALENT SCHOOL a nově i HOCKEY GOALIE CLINIC, které se každoročně konají v Třinci. Jinak to nebude ani v roce 2019.

Na základě našich poznatků, zkušeností a vašich požadavků, jsme připravili několik změn, které nás, a především děti, posunou ještě více kupředu.

Naše tréninkové aktivity nikdy nebyly postavené na doktríně dril-tréninku. Jsme zastánci tréninku emočně-motivační formou, tzv. tréninku zábavou a hrou. Forma tréninku, která je postavena na emoční vazbě a vztahu trenér – svěřenec má mnohém větší efekt a mladí hráči dosahují lepších výsledků, nežli při nezáživném cvičení, které hráče nemotivuje a nebaví.

V minulosti jsme skloubili naše jednodenní akce hráčů a brankářů ke spokojenosti všech. Jak brankáři, tak hráči, mají samostatnou tréninkovou jednotku v jednodenním kempu, zaměřenou na specifické dovednosti. V druhé části dne jednodenního kempu mohou hokejové dovednosti brankáři a hráči realizovat ve společném tréninku.

Náplň jednodenního kempu:
  • Sraz na zimním stadionu v Třinci (Malá Werk aréna), představení časového rozvrhu jednodenního kempu
  • Pre Work (cílené zapracování pohybového aparátu - průprava na suchu – formou hry)
  • Dvě tréninkové jednotky na ledě
  • Jedna tréninková jednotka na suchu
  • Oběd
  • Videorozbor
  • Interaktivní přednáška pro rodiče (poradenství ohledně výstroje, psychologie, výchova, stravování)
  • Závěrečné vyhodnocení kempu a všech účastníků (psanou formou)

Organizátor oznámí časový plán kempu v únoru 2019, termíny jsou dané. Přihlášky na jednotlivé kempy naleznete v sekci „jednodenní kempy“.

Zaměření jednodenních kempů

Čtenář tohoto článku by si možná raději přečetl slova ve znění: tempo, dril, kužely, také bezpočet opakování, start, bogna, skluz, brzda. Ne!

U nás v Hockey Talent School hráči neabsolvují nezáživná jednotvárná cvičení bez emoční vazby. Preferujeme cvičení formou hry, jejímž výstupem je vytvoření emoční vazby a tudíž provádění činností s užitkem.

Jednoduše vysvětleno: trénink, hra na ledě a mimo led, v našem herním procesu evokuje hru za starých časů, tedy v době, kdy vznikali opravdoví hráči, ze kterých posléze vyrostly hvězdy. Hru (trénink) v HOCKEY TALENT SCHOOL transformujeme tak, aby se naši svěřenci spontánně učili, reagovali, tvořili hru a učili se improvizovat.

Navedeme je na cestu, dráhu, směr a každý ať si vybere tu svou, vlastní a jedinečnou.

Trochu odborně

Dotaz: Co má v hokeji vetší uplatnění? Racionálně - emocionálně, myšlení - vnímání, vědomí – podvědomí?

Dnešní moderní hokej, se posouvá kontinuálně dopředu. Vzhledem k rychlosti hry, není organismus schopný pojmout všechny vjemy, posléze je vyhodnotit a správně reagovat, rozhodnout. Ovšem emoční paměť ano. Čím rychlejší je hra, tím méně času je na rozhodování, tím více pracuje emoční část mozku na úkor racionálního myšlení, mozek reaguje spontánně. Na základě bohatých zkušeností z dřívějších situací = stovky, tisíce pokusů/omylů, si mozek vybere a provede autonomně tu správnou reakci.

Dotaz: Instruktážní cvičení aktivující myšlení nebo v praktických vztazích prožívaná spontánní seberealizace?

Mechanismy těchto procesů jsou zakódované v našem organismu od doby kamenné např. u šavlozubých tygrů a mamutů. Udeř nebo uteč!

Herní inteligence: Myšlení je abstrakce, rozum je úsudek a čtení je dovednost.
Evidentní je, že chybí přirozenost a situační autentičnost. Něco, co vyvolává představy a osvobozuje od myšlení. To je základ hokeje a úspěchu v něm. Upřednostňujeme koncept vnímání a spontánního reagování.

Genialita hráče spočívá ve spojení improvizace a tvorby ve hře. Ovládání dovedností jako jsou bruslení, střelba automaticky neznamená, že jsem hokejistou.

Rozlišujeme dvě základní skupiny mladých hráčů: skupinu před adolescencí a skupinu adolescentů. Obě skupiny se od sebe výrazně liší jak fyzicky, tak psychicky. Obě skupiny, vyžaduji odlišný tréninkový program a odlišný přístup.

Všechny jednodenní kempy budou dle dovedností obsahovat: bruslení, práci s holí a kotoučem (vedení - kontrola kotouče, krytí kotouče, kličkování, přihrávka a zpracovaní kotouče, střelba) s tím, že emoční vazba a seberealizace díky našemu procesu bude mnohem efektivnější nežli při klasické formě.

Cena

Cena jednodenního kempu je 1.200,- Kč včetně oběda svačiny a celodenního pitného režimu. Cena bez oběda svačiny a pitného režimu je 1.000,- Kč.

Hráči a brankáři, kteří si zakoupí balíček všech sedmi jednodenních kempů (květen – červen), mohou využít slevu na jednodenní nedělní kemp se zaměřením na hru (více najedete v textu neděle) ve své věkové kategorie za cenu 400 Kč. Obvykle za cenu 700 Kč.

Neděle

Jednodenní kemp jen se zaměřením na hru. Spontánní hra na celém hřišti. Hra na malém prostoru a různé modifikace (v pásmu, v rohu, zkrácené hřiště apod.). Rovnovážné situace ve hře 3-3, 4-4, 5-5 a v nerovnovážné hře 2-3, 3-4, 4-5.

V nedělním programu je hra zaměřena na hru bez negativních emočních vlivů, hráči ve hře mohou uplatnit tréninkem právě získané dovednosti a realizovat se v nespoutané improvizaci.

Součástí nedělního kempu je hodnocení hráče komplexním vysvědčením herních činností jednotlivce.