Návrat ke hře

Jsme přesvědčeni, že úspěchy zlaté generace hokejistů z přelomu tisíciletí byly podloženy hlavně bohatým herním fundamentem hráčů, který přirozeně nabyli v raném dětství svým spontánním a objemným hraním množstvím her. Na tomto širokém herním základě bylo poté postaveno jejich hokejové mistrovství.

Doba se však změnila a bohužel s ní i ono dětské samovolné hraní. Naopak jsme se nechali unést vývojem, který nás zavádí na scestí drilových tréninků jednotlivých pohybových dovedností. Děti s absencí herního základu tak sice dovedou dovednosti, ale neumějí hrát! Promarňujeme senzitivní období pro osvojování si hry, základní vývojovou etapu hráče. V pozdějším věku se tento handicap stává již nenapravitelným. Proto si děti potřebují svůj přirozený vývoj prožít celý.

Vnímáme, že tou klíčovou podstatou hry je komplexní schopnost umění hrát, herní umění. Proto je důležité vedle specializovaného hokejistu (fotbalistu…) primárně vychovávat především obecného všestranného HRÁČE. Takové výchově odpovídají tréninky založené na tzv. herním neurobiku, filosofie, která vychází z nových znalostí neurologie, vědního oboru, který je pro rozvoj HRÁČE v dětském věku zásadní.

Na našich kempech budou mít děti možnost program v duchu herního neurobiku absolvovat. A takovým návratem ke hře nastartovat lepší etapu našeho hokeje!