Trénink na ledě

Koncepce HOCKEY TALENT SCHOOL tréninku vznikala na základě víceleté praxe s hráči všech výkonnostních úrovní. Základem tréninku HOCKEY TALENT SCHOOL je trénink individuálních dovedností propojený s herním myšlením. Při tréninku herních dovedností (umíme je výrazně zlepšit) je cílem podporovat herní intelekt, tj. tvořivost a myšlení hráčů. Pravě čtení hry a reakce na hru je to, co odlišuje jednotlivé hráče. Je však nutné, aby dovednosti nabyté v tréninku hráči aplikovali i ve hře. Identitou každého hráče je jeho myšlení, tvořivost a to je pro nás klíčový element pro úspěšný a efektivní trénink.

Co také zahrnuje tréninkový program HOCKEY TALENT SCHOOL

 • Silové, hokejové (obratnostní) bruslení
 • Zrychlení po změně směru
 • Kontrola a vedení kotouče
 • Střelba z první, střelba po kličce, střelba přes hráče
 • Tečování, doražení
 • Úniky, úhyby a kličkování v prostoru a u hrazení
 • Tah na branku
 • Spolupráce, pohyb hráče bez kotouče do akce
 • Průnik od hrazení před branku
 • Hra na malém prostoru 1-1, 2-1, 2-2
 • Hra ve třetině 3-2, 3-3
 • Blokování střel

Organizace tréninku HOCKEY TALENT SCHOOL

Účastníci HOCKEY TALENT SCHOOL kempů jsou hlavním trenérem rozděleni do skupin podle fyzických dispozic, výkonnosti a rodného jazyka. Ve skupině je od 4 do 6 hráčů. Hlavní trenér podle potřeby přesune hráče ve skupině.

Během tréninku pracuje s hráči 5 – 7 trenérů specialistů. Každý trenér je specializován na konkrétní dovednosti.

Trénink je vždy přizpůsoben úrovni dovedností dané skupiny. Během tréninku dochází ke korekci jednotlivých cvičení, tak aby odpovídala a stimulovala všechny hráče ve skupině.